algemeen nut beogende instellingKamermuziek aan de Berkel is
een algemeen nut beogende instellingWanneer u Kamermuziek aan de Berkel ook zo belangrijk vindt en u wilt het steunen met een geldbedrag dan is die gift is aftrekbaar voor de belasting. Omdat Stichting Kamermuziek aan de Berkel valt onder art. 24 lid 4 van de Successiewet en de een ANBI-status heeft is zij door de Belastingdienst erkend als instelling van algemeen belang. Donaties en legaten zijn daardoor fiscaal aantrekkelijk gemaakt. Sinds 2012 zijn giften onder bepaalde voorwaarden voor 125 % aftrekbaar van de belasting.

Het kan fiscaal aantrekkelijker zijn gedurende vijf jaar een periodieke schenking te doen.

Vanaf een bijdrage van € 120,- per jaar neemt Kamermuziek aan de Berkel de kosten van de daarvoor vereiste notariële akte voor zijn rekening.

Klik hier voor: programma’s en formulieren | overeenkomst periodieke giften