Hartelijk welkom bij
Kamermuziek aan de Berkel

Afgelopen zomer konden onze georganiseerde concerten helaas geen doorgang vinden.
Met de gecontracteerde musici hebben wij afgesproken dat het programma in dezelfde vorm wordt doorgeschoven naar 2021.
Veel bezoekers die reeds hadden gereserveerd en ook vooruit hadden betaald, hebben van teruggave afgezien.
Zij staan bij ons op de Iijst voor de concerten 2021.
Daarvoor zijn VOORLOPIG de volgende data gepland:

25 jaar Kamermuziek aan de Berkel

Data en Musici seizoen 2020

zondag 4 juli 2021 15.00 uur
Duo Eleonore Pameijer - fluit en
Blandine Waldmann - piano

zondag 18 juli 2021 15.00 uur
Duo Dmitry Ferschtman - cello en
Mila Baslawskaja - piano

zondag 1 augustus 2021 15.00 uur
Duo Tosca Opdam - viool en
Daria van den Bercken - piano

zondag 2? augustus 2021 15.00 uur
Schubertianen & de Housewarming 1826
Van dit laatste concert, Schubertiade, is de datum nog niet bekend

Er is helaas nog veel onzekerheid over mogelijkheden om op dezelfde wijzen als in voorgaande jaren de concerten te organiseren.


Wij hopen van harte u te mogen begroeten op de prachtige locatie Landgoed Morgenstern, Witzand 4, 7244 NC te Barchem.
Entree: € 20,- donateur: € 18,-
Passe-partout: € 72,- donateur: € 65,-
NL89 RABO 0322 3437 12
Losse kaarten vanaf 13.30 uur aan de zaal. Pinnen niet mogelijk.
Afhalen gereserveerde kaarten tot 14.30 uur.

Aanvang: 15.00 uur.
Om de musici de gelegenheid te geven in te spelen gaat de zaal om 14.30 uur open.

De plaatsen zijn vrij en alle concerten hebben een pauze.


Uit ervaring weten we dat de concerten druk bezocht worden. Het is daarom aan te raden een passe-partout of kaarten vooraf per e-mail of telefonisch te reserveren.
Voor reserveringen en informatie: 0575-431472, 0575-556475, hanm9400@kpnmail.nl of info@kamermuziekaandeberkel.nl.